Gia sư Hóa Giỏi chuyên Hà Nội - Chuyên dạy kèm môn Hóa tại nhà‎

Môn hóa lớp 10: Chương 1. Nguyên tử

Môn hóa lớp 10 chương 1: Nguyên tử gồm: - Đồng vị - Cấu hình electron nguyên tử - Bài toán khối lượng riêng - Cấu tạo nguyên tử và bài toán các hạt cơ bản ...

Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp, đại học môn hóa quốc gia

Tổng hợp chuyên đề ôn thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học đại học khối thi khoa học tự nhiên môn hóa học. Gồm 20 chuyên đề từ lý thuyết đến các dạng bài tập liên quan đến môn hóa chương trình phổ ...

Chương trình môn hóa lớp 12

Chương trình môn hóa lớp 12 gồm 9 chương: Chương 1. Este và Lipit, Chương 2. Cacbohidrat, Chương 3. Amin, Amino Axit và Protein, Chương 4. Polime và Vật liệu Polime,......

Chương trình môn hóa lớp 11

Chương trình môn hóa lớp 11 gồm 9 chương: Chương 1. Sự điện li, Chương 2. Nhóm nitơ - phốt pho, Chương 3. Nhóm Cacbon - silic, Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ, Chương 5. Hidrocacbon no,......

Chương trình môn hóa lớp 10

Chương trình môn hóa lớp 10 gồm 7 chương: Chương 1. Nguyên tử, Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học & định luật tuần hoàn, Chương 3. Liên kết hóa học, Chương 4. Phản ứng oxi hoá - khử, Chương 5. Nhóm VIIA. Halogen, Ch...

Điều chế khí cười, bóng cười N2O

Khí nitrous oxide (N2O) là loại khí không màu, có tác dụng giảm đau, vị ngọt nhẹ. Chất này có thể gây tê, mê toàn thân nhưng không mất tri giác. N2O được sử dụng để tăng năng suất động cơ xe, ngoài ra nó còn được dùng như ...

Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 202

KỲ KTHI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phân: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề. Mã đề thi: 202 Link download đề thì môn hóa 201: Đề thi môn thóa 2017- Mã 201...