Chương trình môn hóa lớp 10

Chương trình môn hóa lớp 10 gồm 7 chương: Chương 1. Nguyên tử, Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học & định luật tuần hoàn, Chương 3. Liên kết hóa học, Chương 4. Phản ứng oxi hoá - khử, Chương 5. Nhóm VIIA. Halogen, Chương 6. Nhóm VIA. Oxy - Lưu Huỳnh, Chương 7. Tốc độ phản ứng & cân bằng hóa học

chương trình môn hóa lớp 10
Chương trình môn hóa lớp 10 gồm 7 chương:

Chương 1. Nguyên tử
Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học & định luật tuần hoàn
Chương 3. Liên kết hóa học
Chương 4. Phản ứng oxi hoá - khử
Chương 5. Nhóm VIIA. Halogen
Chương 6. Nhóm VIA. Oxy - Lưu Huỳnh
Chương 7. Tốc độ phản ứng & cân bằng hóa họcXEM CÁC TIN LIÊN QUAN MỚI NHẤT
Điều chế khí cười, bóng cười N2O
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 203
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 202
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 201


XEM CÁC TIN LIÊN QUAN CŨ HƠN
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 201
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 202
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 203
Điều chế khí cười, bóng cười N2O
Chương trình môn hóa lớp 12
Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp, đại học môn hóa quốc gia