Chương trình môn hóa lớp 11

Chương trình môn hóa lớp 11 gồm 9 chương: Chương 1. Sự điện li, Chương 2. Nhóm nitơ - phốt pho, Chương 3. Nhóm Cacbon - silic, Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ, Chương 5. Hidrocacbon no,...

Chương trình môn hóa lớp 11 gồm 9 chương:
Chương 1. Sự điện li
Chương 2. Nhóm nitơ - phốt pho
Chương 3. Nhóm Cacbon - silic
Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ
Chương 5. Hidrocacbon no
Chương 6. Hidrocacbon chưa no
Chương 7. Hidrocacbon thơm
Chương 8. Dẫn xuất halogen - ancol - phenol
Chương 9. Andehit, xeton, axit cacboxylic

Bạn có nhu cầu tìm gia sư hóa lớp 11 tại nhà xin liên hệ với chúng tôi SĐT: 094 680 6833 hoặc website:
https://teacher.vn/XEM CÁC TIN LIÊN QUAN MỚI NHẤT
Chương trình môn hóa lớp 10
Điều chế khí cười, bóng cười N2O
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 203
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 202
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 201


XEM CÁC TIN LIÊN QUAN CŨ HƠN
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 201
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 202
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 203
Điều chế khí cười, bóng cười N2O
Chương trình môn hóa lớp 10
Chương trình môn hóa lớp 12