Chương trình môn hóa lớp 12

Chương trình môn hóa lớp 12 gồm 9 chương: Chương 1. Este và Lipit, Chương 2. Cacbohidrat, Chương 3. Amin, Amino Axit và Protein, Chương 4. Polime và Vật liệu Polime,...

Chương trình môn hóa lớp 12 gồm 9 chương:
Chương 1. Este và Lipit
Chương 2. Cacbohidrat
Chương 3. Amin, Amino Axit và Protein
Chương 4. Polime và Vật liệu Polime
Chương 5. Đại cương về kim loại
Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm
Chương 7. Sắt và Một số kim loại quan trọng
Chương 8. Phân biệt một số chất vô cơ và hữu cơ
Chương 9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường.XEM CÁC TIN LIÊN QUAN MỚI NHẤT
Chương trình môn hóa lớp 11
Chương trình môn hóa lớp 10
Điều chế khí cười, bóng cười N2O
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 203
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 202
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 201


XEM CÁC TIN LIÊN QUAN CŨ HƠN
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 201
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 202
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 203
Điều chế khí cười, bóng cười N2O
Chương trình môn hóa lớp 10
Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp, đại học môn hóa quốc gia