Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp, đại học môn hóa quốc gia

Tổng hợp chuyên đề ôn thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học đại học khối thi khoa học tự nhiên môn hóa học. Gồm 20 chuyên đề từ lý thuyết đến các dạng bài tập liên quan đến môn hóa chương trình phổ thông trung học.

Tổng hợp chuyên đề ôn thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học đại học khối thi khoa học tự nhiên môn hóa học:
Chuyên đề 1. Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học
Chuyên đề 2. Phản ứng oxi hóa khử - Phương pháp bảo toàn e
Chuyên đề 3. Phi kim 1 - Nhóm VIIA và VIA
Chuyên đề 4. Phi kim 2 - Nhóm VA và IVA
Chuyên đề 5. Thuyết axit - bazơ. Phản ứng trong dung dịch
Chuyên đề 6. Lý thuyết về phản ứng hóa học
Chuyên đề 7. Đại cương về kim loại
Chuyên đề 8. Kim loại nhóm A
Chuyên đề 9. Kim loại nhóm B
Chuyên đề 10. Tổng hợp vô cơ
Chuyên đề 11. Đại cương về hóa học hữu cơ
Chuyên đề 12. Hiđrocacbon
Chuyên đề 13. Dẫn xuất halogen, ancol, phenol
Chuyên đề 14. Andehit - Xeton - Axit cacboxylic
Chuyên đề 15. Este - Lipit
Chuyên đề 16. Cacbohidrat - Polime
Chuyên đề 17. Hợp chất hữu cơ chứa Nitơ
Chuyên đề 18. Tổng hợp hữu cơ
Chuyên đề 19. Phương pháp giải toán hoá học
Chuyên đề 20. Lý thuyết luyện thi
 XEM CÁC TIN LIÊN QUAN MỚI NHẤT
Chương trình môn hóa lớp 11
Chương trình môn hóa lớp 12
Chương trình môn hóa lớp 10
Điều chế khí cười, bóng cười N2O
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 203
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 202


XEM CÁC TIN LIÊN QUAN CŨ HƠN
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 201
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 202
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 203
Điều chế khí cười, bóng cười N2O
Chương trình môn hóa lớp 10
Chương trình môn hóa lớp 12