Điều chế khí cười, bóng cười N2O

Khí nitrous oxide (N2O) là loại khí không màu, có tác dụng giảm đau, vị ngọt nhẹ. Chất này có thể gây tê, mê toàn thân nhưng không mất tri giác. N2O được sử dụng để tăng năng suất động cơ xe, ngoài ra nó còn được dùng như chất oxi hóa trong tên lửa.

Khí nitrous oxide (N2O) là loại khí không màu, có tác dụng giảm đau, vị ngọt nhẹ. Chất này có thể gây tê, mê toàn thân nhưng không mất tri giác. N2O được sử dụng để tăng năng suất động cơ xe, ngoài ra nó còn được dùng như chất oxi hóa trong tên lửa. Khí cười có thể điều chế một cách dễ dàng ở phòng thí nghiệm, tuy nhiên việc điều chế nó cần tuân theo nguyên tắc đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình.

Joseph Priestley lần đầu tiên điều chế ra nitrous oxide năm 1772 khi thu khí tạo thành từ việc tưới axit nitric lên mạt sắt. Tuy nhiên ta có thể dễ dàng điều chế khí cười bằng phương pháp Humphry Davy: nhiệt phân nhẹ ammonium nitrate để tạo thành nitrous oxide và hơi nước:

NH4NO3 (s) → 2 H2O (g) + N2O (g)

Mấu chốt là nhiệt độ quá trình nhiệt phân chỉ được nằm trong khoảng 170°C and 240°C, vì ở nhiệt độ cao hơn NH4NO3 có thể gây nổ. Khí sản phẩm được làm lạnh bằng cách dẫn qua nước và thu lại bằng phương pháp đẩy nước. Sản phẩm thu được sẽ có lẫn các oxit nitơ khác gồm nitric oxide (NO)

Điều chế khí cười, bóng cười N2O

Mấu chốt là nhiệt độ quá trình nhiệt phân chỉ được nằm trong khoảng 170°C and 240°C, vì ở nhiệt độ cao hơn NH4NO3 có thể gây nổ. Khí sản phẩm được làm lạnh bằng cách dẫn qua nước và thu lại bằng phương pháp đẩy nước. Sản phẩm thu được sẽ có lẫn các oxit nitơ khác gồm nitric oxide (NO)
XEM CÁC TIN LIÊN QUAN MỚI NHẤT
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 203
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 202
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 201


XEM CÁC TIN LIÊN QUAN CŨ HƠN
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 201
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 202
Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia năm 2017 - Mã đề 203
Chương trình môn hóa lớp 10
Chương trình môn hóa lớp 12
Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp, đại học môn hóa quốc gia